Reglement

REGLEMENT   CARNAVALSTOET    ZWEITZÖKSKES

Artikel 1
Het gebruik van confetti is in lichte mate toegelaten als het gaat om de gewone confetti! Computerconfetti is verboden.
Er mogen geen toeschouwers achtervolgd worden, brievenbussen vol gegooid worden, … Dus mag er enkel van op de wagen confetti gegooid worden.

Artikel 2
Alcoholhoudende dranken zijn verboden tijdens de optocht. Het is dus verboden zich in dronken toestand of een soortgelijke toestand, veroorzaakt door het gebruik van geestesverruimende of opwekkende middelen, te bevinden op een praalwagen of als begeleider op te treden. Het is ook verboden om glazen voorwerpen ( flessen,…) en blikjes te gebruiken tijdens de optocht. Gebruik dus enkel plastieken flessen alcoholvrije dranken!

Artikel 3
Het gaat hier om een carnavalsstoet. Er moet dus vooral carnavalsmuziek gedraaid worden. Er wordt geen probleem gemaakt als er soms wat andere muziek tussen komt maar denk eraan: het is géén love-parade!

Artikel 4
Vermommingen en/of verkledingen mogen geen gelijkenis hebben met de actuele ambtskledij van de politiediensten, het uniform van de private bewakingsdiensten of de kleding van beoefenaars van erediensten.

Artikel 5
Iedereen is verplicht om de orders van de politie en/of de stoetbegeleiders op te volgen.

Artikel 6
Er mogen géén personen vervoerd worden op de wagen voor en na de stoet ( verzekering!).

Artikel 7
De carnavalvereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen. Iedere deelnemende vereniging, groep of individu dient zelf in te staan voor een degelijke verzekering

( voertuigen + personen). Dit kan eventueel via de carnavalvereniging. (zie inschrijfformulier)

Artikel 8
Probeer te vermijden dat er met harde voorwerpen gegooid wordt zoals: blikjes, appels, appelsienen, …
Als je deze toch bij hebt probeer deze dan gewoon uit te delen

Artikel 9
Afval kan/ moet op 3 plaatsen in de stoet ( begin, midden en einde) achtergelaten worden